Posted in عطا محمد انیق اشرفی

با آمدنت رفت ز دل شعله یِ غم ها – عطا محمد انیق اشرفی

با آمدنت رفت ز دل شعله یِ غم ها دیگر نشوم منتظرت چون شبِ یلدا در روح و وجود منی ای شمعِ سحر لیک پنهان…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

دردِ عشق – عطا محمد انیق اشرفی

دردِ عشق آسمانِ عشق صاف و، فکرِ بارانی نبود باد ها پیدا شد اما دشت طوفانی نبود لحظه‌لحظه ابر‌ها افزوده‌ شد در‌کهکشان در زمینِ عاشقان…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

صیدِ هوا – عطا محمد انیق اشرفی

صیدِ هوا این چه حالست که دل را به هوا شاد کنیم؟ از قفس بلبلِ خود را نه همَ آزاد کنیم؟ بنده یِ عقل شویم…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نوارِ زندگی – عطا محمد انیق اشرفی

نوارِ زندگی در سفرم به کویِ او، رویِ قطارِ زندگی روز و شبم به رفتن و، گشت نثارِ زندگی آمده ام به خویِ زشت، عادتِ…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نوایِ دل – عطا محمد انیق اشرفی

نوایِ دل در هر طرفی بینم، در دیده تو را دارم تا در نظرم آیی، در سینه صفا دارم هر ذره یِ خاک اینجا، تسبیحِ…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

جانِ جان – عطا محمد انیق اشرفی

جانِ جان کویِ جان شد منزلم، از خویشتن برخواستم روحِ پاکت حاصلم، از خویشتن برخواستم چون که می دانم تویی و غیر اینجا کَی بوَد؟…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

ز دربارت شکایت کرده بودم – عطا محمد انیق اشرفی

ز دربارت شکایت کرده بودم خوشی ها در بهارت کرده بودم ندانستم که هر فصلی به دستت چه غفلت ها نهایت کرده بودم “عطا محمد…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

قوَتِ دل – عطا محمد انیق اشرفی

قوَتِ دل تو شاهنشاهِ این دورانِ من باشی چه خواهد شد؟ عیان در دیده ی گریانِ من باشی چه خواهد شد؟ تمام عمر شیدایِ سرِ…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

هر کس که فضولست فضولی به سر اوست – عطا محمد انیق اشرفی

هر کس که فضولست فضولی به سر اوست هر کس که نکو است نکویی به در اوست اندیشه نماید دگرانند مثالش زان عینک رنگین به…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

جوهر عشق – عطا محمد انیق اشرفی

جوهر عشق عشق باشد جوهری در پیچ و تاب زندگی مهربانی هاست شمع و آفتاب زندگی جوهری را بی عرض هایش کجا بینی بچشم آب…

Continue Reading...